Azbuka online

Azbuka online je webová aplikace k výuce azbuky (cyrilice). Pomocí azbuky online si můžete zlepšit a upevnit znalosti azbuky a zároveň je otestovat. Aplikace běží přímo v prohlížeči (k běhu potřebuje pouze Javascript) a je zdarma.

Aplikace vám může ukazovat znaky české latinky nebo ruské azbuky. Na vás je, abyste určili jejich protějšek v druhé abecedě. Odpověď nikam nezadávate, stačí si ji myslet. Pro dobré zafixování znalosti a automatizaci, je optimální při zadání v azbuce vyslovit písmeno nahlas. Naopak při zadání v latince si zkusit písmeno z azbuky napsat na papír. Po té si necháte zobrazit správnou odpověď a označíte, zdali jste znak "uhodli" nebo ne. To má několik důvodů - máte přehled o vaší úspěšnosti a znaky, které vám dělají problémy vám budou zobrazovány častěji. Dále je možné zapnout možnost vyhodnocovat čas na odpověď. Pokud některý ze znaků určíte správně, ale rozmýšlení vám trvalo déle než u jiných, bude se daný znak opět zobrazovat častěji.

Tento postup byl zvolen, protože nejde o testování pro třetí osobu. Kdo se chce naučit, nebude si vymýšlet správné odpovědi. Navíc nebude zatěžován hledáním znaků na české klávesnici a frustrací :-) z chyb z překlepů.
Je tu ale možnost pro toho, kdo by chtěl dostat do krve rozložení ruské klávesnice (na úkor psaní rukou) anebo pro začátek potřeboval jako nápovědu výčet písmen azbuky. Pro české zadání je odpovědi možné volit z ruské klávesnice zobrazené na monitoru.

Hodně zdaru při studiu!


Na webu si můžete dále přečíst základní informace o těchto pojmech:

autor: Jiří Cabal © 2010 jiricabal.cz