Cyrilice

Cyrilice je písmo používané pro zápis staroslověnštiny. V ČR se slovo cyrilice užívá zpravidla pouze pro písmo užívané k zápisu staroslověnštiny.

Abecedy ruštiny a dalších jazyků, které z cyrilice vznikly, se ne zcela správně označují jako azbuky. Původní význam slova azbuka je spíše "abeceda".

Cyrilice je základem pro studium jazyků, které ji používájí. Jde zejména o ruštinu, dále o některé slovanské jazyky (bulharština, ukrajinština, běloruština, srbština, makedonština) a dalších jazyků na území bývalého Sovětského svazu.

Tvrdí se, že dobré naučení a zafixování azbuky, je nejen nezbytností, ale pro česky mluvící populaci i tím nejtěžším při studiu ruštiny. Minimálně s prvním tvrzením nelze než souhlasit, proto névahjte vyzkoušet naši pomůcku Azbuka online.

autor: Jiří Cabal © 2010 jiricabal.cz