Azbuka

Azbuka je frekventovaně používáné označení pro národní abecedy, některých slovanských i dalších jazyků (ruština, bulharština, ukrajinština, běloruština, srbština ad.). Správnější je užívat označení cyrilice, označující typ písma, zatímco azbuka původně znamela spíše obecně "abeceda". Ať azbuka či cyrilice, znalost tohoto písma je základem pro studium cizích jazyků, které ho používají. Prakticky se tedy zpravidla jedná především o studium ruského jazyka.

Výuka azbuky je jednou z prvních částí výuky ruštiny. Dobrá znalost a jistota v používání azbuky je nezbytný předpoklad pro další studium jazyka. Dostat azbuku lépe do krve vám pomůže naše aplikace Azbuka online.

autor: Jiří Cabal © 2010 jiricabal.cz