Azbuka online

Písmenka k procvičování

Výběr provedete myši a klávesami Ctrl a Shift. Pro celou abecedu lze ponechat bez výběru.

Zadánízadání:
Správná odpověď?

Ё
Й
Ц
У
К
Е
Н
Г
Ш
Щ
З
Х
Ъ
Ф
Ы
В
А
П
Р
О
Л
Д
Ж
Э
Я
Ч
С
М
И
Т
Ь
Б
Ю


Písmo

Velikost písma

autor: Jiří Cabal © 2010 jiricabal.cz