Ruština, ruský jazyk

Ruština nebo ruský jazyk je nejrozšířenějším slovanským jazykem.

Ruština u nás začíná opět nabývat na popularitě a důležitosti po slabším období v 90. letech. Po revoluci se totiž ruština svezla na vlně opovržení společně se vším, co symbolizovalo minulý režim, komunismus a Sovětský svaz. To lze u jazyka, který byl povinně vyučován a také používán jako ústřední jazyk celého východní bloku, pochopit. Nicméně tvrdošíjné opovrhování ruštinou je zbytečné. Právě naopak, protože:

 • ruština má po celém světě téměř 300 mil. mluvčích. Ruština je oficiálním jazykem samozřejmě v celém Rusku, dále v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgistánu a dalších zemích bývalého Sovětského svazu. Ruštinou se lépe či hůře domluvit i v dalších zemích, ať už k podobnosti s jejich jazykem nebo početnou ruskou menšinou v těchto zemích (Ukrajina, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Kazachstán, Bělorusko, Uzbekistán, část Číny ad.)
  • má velký politický význam a je tedy jedním ze šesti úředních jazyků OSN
  • počet jejich mluvčí je obrovská kupní a ekonomická sila; kterou narozdíl od rozvinutějších zemí čeká rychlejší růst
  • ruštinou je možné domluvit se na velmi rozsáhlém území (dá se tvrdit, že od hranic bývalého Československa až po hranice s Čínou);
   tato území jsou jistě velmi zajímavá pro turistiku: se zvláštní jiskrou dobrodružství oproti konzumnímu způsobu turistiky v západních zemích; s dědictvím, jak kulturním, tak často i zachovalou a velmi odlišnou přírodou; a to zpravidla za ceny nesrovnatelné s cestováním po Evropě
 • ruština je jedním ze slovanským jazyků
  • pomineme-li apely na patriotismus = učit se slovanský jazyk je vlastnečtější a přirozenější než drtit některý z germánských nebo románských jazyků,
  • je tu nesporně praktické hledisko - a to blízskost ruského jazyka k češtině; výuka ruštiny je pro nás snadnější než u jiných, neslovanských jazyků
  • vzhledem k blízkosti jazyků i našemu historickému pozadí je tu stále dostatek kvalitních učitelů, což je u ostatních jazyků, i přes značná zlepšení v posledních letech, stále diskutabilní
  • i přes kvalitu výuky u nás, je při studiu ruštiny nezbytností důkladné "nadření se" cyrilice (azbuky) - s tím vám může pomoci aplikace Azbuka online na našem webu
autor: Jiří Cabal © 2010 jiricabal.cz